Stikkord: skjønnhet


    |     november 15, 2018

Hva slags kunst har vi?

Hva slags kunst benyttes av vårt samfunn? Er det noen kunstformer eller kunststiler vi setter særlig høyt? I hvilke sammenhenger blir kunsten brukt? Er det noen kunstformer som anses som upassende?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hva er skjønnhet?

Hva er skjønnhet? Er skjønnhet viktig? Kan skjønnhet i noen tilfeller virke distraherende og/eller forledende?


Uenighetens fellesskap