Velkommen til Uenighetens fellesskap-siden til Bahá’í-samfunnet i Norge

Lær mer om Bahá’í-samfunnet i Norge i denne introduksjonsvideoen.

I videoen ovenfor kan du høre Britt Strandli Thoresen forteller mer om Bahá’í-samfunnet i Norge.


    |     november 17, 2018

Vet vi noe om fremtiden?

Finnes det kilder til kunnskap om det som ennå ikke har skjedd?


Uenighetens fellesskap

    |     november 16, 2018

Hva skjer med oss når vi dør?

Opphører vår eksistens ved døden? Har våre handlinger i dette livet konsekvenser for vår skjebne i et eventuelt liv i det hinsidige?


Uenighetens fellesskap

    |     november 16, 2018

Hva er kunnskap?

Hva er kunnskap, og hvilke kilder til kunnskap finnes? Er hellige skrifter en kilde til kunnskap? Oversanselige erfaringer? Empiri?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Finnes det noen rettferdighet utover den vi mennesker selv sørger for?

Finnes det en eller annen form for endelig rettferdighet i kosmos? Vil vi noensinne oppleve en rettferdig orden på jorden?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hva er en optimal fordeling av goder og plikter?

Hvordan kan vi komme frem til en best mulig fordeling av rettigheter og goder på den ene siden, og plikter og byrder på den andre?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hva er rettferdighet?

Hva er egentlig rettferdighet? Hvordan oppnår man rettferdighet?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hvordan blir man innviet i vårt fellesskap?

Hvordan foregår innvielsen i vårt fellesskap? På hvilket tidspunkt skal barna introduseres for vårt fellesskaps lære, prinsipper og leveregler? I hvilken alder blir man offisielt innlemmet i vårt fellesskap?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hva bør vi bygge lovene våre på?

Hvor bør vi hente verdiene våre fra? Og hva bør vi bygge våre normer, regler og lover på?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Har man noen gang rett til å drepe?

Er livet hellig og ukrenkelig, eller har man i noen tilfeller rett til å drepe? Finnes det tilfeller hvor man faktisk har en plikt til å ta liv?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Hvilke eksempler har vi på rett livsførsel?

Hvem er våre moralske forbilder? Har det noensinne levd fullstendig rettskafne mennesker? Er det i så fall et mål å leve som dem? Har vi fortellinger som tjener som eksempler til etterfølgelse, eller til avskrekking, som vi benytter oss regelmessig av i vårt samfunn?


Uenighetens fellesskap