Stikkord: hellige skrifter


    |     november 16, 2018

Hva er kunnskap?

Hva er kunnskap, og hvilke kilder til kunnskap finnes? Er hellige skrifter en kilde til kunnskap? Oversanselige erfaringer? Empiri?


Uenighetens fellesskap

    |     november 15, 2018

Har vi hellige tekster?

Har vi tekster som vi betegner som hellige? Hvordan forholder vi oss i så fall til dem som kilder til kunnskap, såvel som verdier og normer?


Uenighetens fellesskap